Lipnice nad Sázavou

אנדרטת השתיקה הדרך הנוחה ביותר לעשות את המסלול היא לחנות בפאתי הכפר ליד מפעלי האבן. את ה-GPS תכוונו ליעד Dolní Město, u mostu. ומשם סעו לכיוון הכפר ליפניצה נאד סאזבו (Lipnice nad Sázavou), אחרי כ-200 מטר תיראו מימין חניה קטנה ומשמאל את האנדרטה הראשונה. האנדרטה Nomen Omen פוסלה על ידי רדומיר דבורז'אק, כמחווה לליפניצה ולמסורת חציבת האבן […]