שימו לב -אין הכתוב מטה מחליף את לשון החוק ועליכם לוודא שמא נפלה שגגה בכתוב.

חוק שירותי תעופה תשע"ב-2012(תקציר, ערוך).

"מארגן" – אדם השוכר קיבולת בכלי טיס, כולה או חלקה, להובלת נוסעים וכבודתם, לצורך מכירתה לאחרים;

"מפעיל טיסה" – מפעיל כלי טיס לשם הובלת נוסעים וכבודתם, בתמורה, ממדינת ישראל, אליה או בשטחה;

"נותן שירותי סוכנות נסיעות" – מי שנותן בתמורה, או שלא בתמורה אך דרך קבע, שירות משירותי סוכנות נסיעות;

 

טיסה שבוטלה (הוראת שעה – תיקון מס' 1) תש"ף-2020

(א) נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שבוטלה, יהיה זכאי לקבל ממפעיל טיסה או מהמארגן הטבות אלה:

(1)   שירותי סיוע;

(2)   השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע;

– השבת תמורה בסכום ששולם בעד כרטיס טיסה, לרבות כל תשלום ששולם בעד כרטיס הטיסה, ובכלל זה אגרות, היטלים, מסים ותשלומי חובה אחרים. בתוך 21 ימים מיום הפנייה בכתב.

– כרטיס טיסה חלופי ליעד הסופי של הנוסע, בתנאים הדומים ככל האפשר לתנאי כרטיס הטיסה המקורי שהונפק לו ובמועד המוקדם ביותר שניתן, או במועד מאוחר יותר בתיאום עם הנוסע, ובכפוף לקיומם של מקומות פנויים בטיסה

(3)   פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה.

       – פיצוי כספי בתוך 45 ימים מיום הפניה בכתב.

 

אחריות מפעיל טיסה ומארגן

יראו מפעיל טיסה או מארגן שהנוסע מקבל ממנו שירות, אף אם אין בינו ובין הנוסע הסכם, כמי שמבצע מטעם מי שהנוסע התקשר עמו בהסכם את החובות המוטלות לפי חוק זה.

 

טיסה בינלאומית שבוטלה:

 1. טיסה שבוטלה הינה טיסה שלא התקיימה או טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה. שינוי במספר הטיסה כשלעצמו לא יחשב כטיסה שבוטלה.
 2. נוסע שטיסתו בוטלה, עשוי להיות זכאי לקבל הטבות אלה:
  (א) שירותי סיוע.
  (ב) השבת תמורה או כרטיס טיסה חלופי, לפי בחירת הנוסע.
  (ג) פיצוי כספי.
 3. נוסע, שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי, והנוסע קיבל הצעה זו, ניתן להפחית במחצית את סכום הפיצוי הכספי, ובלבד שהאיחור במועד הנחיתה ביעד הסופי של הנוסע לעומת המועד המקורי לנחיתה באותו יעד הוא כמפורט להלן:
  (א) עד ארבע שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 2,000 ק"מ.
  (ב) עד חמש שעות – אם הטיסה היא במרחק שאינו עולה על 4,500 ק"מ.
  (ג) עד שש שעות – אם הטיסה היא במרחק העולה על 4,500 ק"מ.
 4. על אף האמור לעיל, נוסע שטיסתו בוטלה לא יהיה זכאי לפיצוי כספי, אם יוכח כי הנוסע קיבל הודעה על כך –

(א) 14 ימים לפחות לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה.
(ב) בין שבעה ל-14 ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, והוצע לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעתיים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר מארבע שעות לאחר המועד המקורי לנחיתה באותו יעד.
(ג) פחות משבעה ימים לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה, והוצע לנוסע טיסה חלופית שמועד המראתה הוא לכל היותר שעה לפני מועד הטיסה הנקוב בכרטיס הטיסה המקורי, ומועד נחיתתה ביעד הסופי הוא לא יאוחר משעתיים מהמועד המקורי לנחיתה באותו יעד.

פיצוי כספי

            מרחק הטיסה    הסכום (בש"ח)
               (בק"מ)        

            עד 2,000           1,300

            עד 4,500           2,090

            מעל 4,500         3,130

שימו לב– חברת התעופה תנסה לשלוח אתכם למקום שממנו רכשתם את הכרטיס!
זו חלק ממערכת ההתשה שלהם, אל תוותרו – הגוף האחראי כאמור בפסקה הראשונה הוא "מפעיל הטיסה". אתם מחזיקים ביד כרטיס טיסה של חברה מסוימת וממש לא משנה איפה קניתם אותו.

את החוק המלא תמצאו כאן

eXchange

Exchange – ברובע היהודי. הצ'יינג' הוותיק מכולם. בכניסה לרובע היהודי מכיוון כיכר העיר העתיקה (השעון)

Alfa Prague

צ'יינג' אלפא. אם תעמדו מול הכניסה הראשית לקניון הפלאדיום, לכו שמאלה עד קצה הבלוק, ממש בפינה תמצאו את המקום.

Politických vězňů 1599

רחוב מקביל לכיכר ווצלאב. הרחוב שעולה לכיוון בית האופרה, בבלוק האחרון מצד שמאל.