ארמון משנת 1691 שנבנה כמעון קיץ עבור הרוזן וונצ'סלאב שטרנברג. ייחודו של הארמון בציורי הקיר הייחודיים והפארק הצמוד אליו.

עד תחילת המאה העשרים. טירת טרויה הייתה בבעלות פרטית, אולם עקב תחזוקה לקויה, החליט הבעלים האחרון, ב-1922, להעבירה לבעלות המדינה, ובתנאי שהיא תישאר פתוחה לקהל.