סיור בעקבות סיפור ההתנקשות בבכיר הנאצים ריינהרד היידריך.
נערוך מסע בנקודות המבצע, נשמע את סיפור התכנון, נבקר בכנסייה שבה התבצרו המתנקשים ולסיום נבקר בכפר לידיצה שהוחרב כנקמה על ידי הנאצים.